thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng

 
Đại Việt xin cung cấp địa chỉ Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng, số điện thoại Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng và chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng.
 
Địa chỉ: Khóm 3 - Phường 1 - Thị Xã Ngã Năm - Sóc Trăng
Điện thoại: 02993624602

Bài viết hữu ích:

>> Thành lập công ty và khai thuế cần lưu ý gì?
 
Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng: Số 17 Lý Tự Trọng, Phường 2, Tp. Sóc Trăng
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng: 
0299 3 624 602
Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành: Ấp Trà Quýt A, Châu Thành, Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành: 0299 3 834 600
Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú): Ấp Cầu Đồn, Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú): 0299 3 871 066
Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng: Số 22 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng: 0299 3 621 916
Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên): Số 153 Lê Lợi, Ấp Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên): 0299 3 851 323
Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú: 0299 3 856 579
Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung): Ấp Chợ, TT. Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung): 0299 3 860 356
Chi Cục Thuế Thị Xã Vĩnh Châu
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Vĩnh Châu: 45D Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Quy định của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; kế toán thuế đối với người nộp thuế; tính thuế; thông báo thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn và quản lý thông tin về người nộp thuế.
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.
- Kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, kê khai thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế trưởng Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng.
- Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; hoàn thuế; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của Luật thuế.
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng được quyền yêu cầu người nộp thuế, cá nhân có liên quan, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế. Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện thống kê, ấn chỉ thuế, quản lý thuế, quản lý biên lai; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng.
- Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế trưởng Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng theo quy định của pháp luật.
- Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
- Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
- Tổ chức tiếp nhận và triển khai công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng, các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế,
- Quản lý bộ máy, lao động, biên chế; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
- Quản lý kinh phí, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
Trên đây là quy định của các Chi cục Thuế và địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng

Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng

Chi cục Thuế thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật quản lý Thuế, các quy định pháp luật, các luật thuế khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chính sách thuế của Nhà nước. Thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được phân tích; giao; tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng tổ chức tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn; thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm quản lý thuế, pháp luật về thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng.
Vị trí, chức năng của Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng
- Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng (gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của luật thuế.
- Chi cục Thuế Ngã Năm, Sóc Trăng có con dấu riêng, tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật./.
Tư Vấn Đại Việt
  TIN TỨC LIÊN QUAN